เกี่ยวกับการจองออนไลน์

HOME > ご予約

→ 日本語

→ ENGLISH

→ 中文・繁體

→ 한국어

→ ภาษาไทย

เกี่ยวกับการจองออนไลน์

หลังจากกรอกรายการที่ต้องการกรุณากดปุ่มส่ง

หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจองโปรดเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือติดต่อร้านค้าโดยตรง
js@taruren.com

※ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถใช้รถยนต์ได้

ประเภทยานพาหนะ(ต้องกรอก)

※เราอาจไม่สามารถนำเสนอยานพาหนะที่ต้องการได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจอง

ชื่อรถยนต์ (ต้องกรอก)

※เราอาจไม่สามารถนำเสนอยานพาหนะที่ต้องการได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจอง 

วันออกเดินทาง(ต้องกรอก)
เวลาออกเดินทาง(ต้องกรอก)
สถานที่คืนรถ(ต้องกรอก)   
วันที่ส่งคืน(ต้องกรอก)
เวลากลับมา(ต้องกรอก)
ผู้ที่ได้รับใบขับขี่ภายในหนึ่งป (ต้องกรอก) ี(ต้องกรอก)   
ระบบที่ชดเชยการปฏิเสธความรับผิดในการประกันภัยรถยนต์(ต้องกรอก)   

※หากคุณอายุน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ได้รับใบขับขี่แล้วคุณจะต้องสมัครสมาชิกกับระบบนี้เพื่อชดเชยข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อการประกันภัยรถยนต์คันนี้ 

บริการรถรับส่งฟรี (ต้องกรอก)
จำนวนคนที่วางแผนจะใช้รถบัสรับส่งฟรี (ต้องกรอก)
จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี (ต้องกรอก)
การเช่ารายการเพิ่มเติม(ต้องกรอก)

※กรุณากรอกแม้ว่าคุณจะไม่ได้เช่าอะไร

※หากคุณเช่าอุปกรณ์เสริม 3 วันขึ้นไปจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากวันที่ 4

※หากคุณใช้งานเป็นเวลา 6 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมงคุณจะได้รับค่าใช้จ่าย 1 คืน


※หากคุณเลือกที่นั่งเด็กโปรดอธิบายปริมาณ

※สามารถใช้งานได้เมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไปหรือน้ำหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป

อายุของเด็ก

※เฉพาะผู้ที่ต้องการที่นั่งเด็ก

ตำแหน่งการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

※เฉพาะผู้ที่ต้องการที่นั่งเด็ก

รถยนต์ปลอดบุหรี่・รถสูบบุหรี่ (ต้องกรอก)
ชื่อคนขับ(ต้องกรอก)
※กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ  
ที่อยู่(ต้องกรอก)
เบอร์โทรศัพท์(ต้องกรอก)
ที่อยู่อีเมล(ต้องกรอก)
ระหว่างประเทศ ใบขับขี่รถยนต์(ต้องกรอก)

ต้องมีการยืนยัน

หนังสือเดินทาง(ต้องกรอก)

คำถามและคำขออื่น ๆ
กรุณากรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ 

ฉันเห็นด้วยกับเนื้อหา

  • กรุณาชำระเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตในวันที่
  • คุณอาจไม่สามารถใช้บริการรถรับส่งฟรีขึ้นกับเวลาและสถานที่
    ※หากคุณต้องการบริการรถรับส่งฟรีโปรดกรอกสถานที่และจำนวนคน
  • เราอาจไม่สามารถให้บริการรถที่ต้องการได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจอง
  • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและการจองของคุณจะได้รับการยืนยัน โปรดทราบว่าการส่งการจองเพียงอย่างเดียวจะไม่ส่งผลให้การจองได้รับการยืนยัน